herb
logo

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Międzyzdrojach

Szukaj w serwisie

Obecnie przeżywamy bardzo trudny czas, związany z epidemią, wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa COVID – 19 w Polsce i na całym świecie. Stan epidemii spowodował szereg ograniczeń, między innymi w zakresie przemieszczania się i konieczności pozostania w domu. Wiele ludzi straciło pracę, przebywa na bezpłatnych urlopach, w wielu rodzinach pogorszyła się także sytuacja materialna.

Niepewność jutra może powodować frustracje, stany depresyjne, poczucie osamotnienia i zagrożenia. Może być także przyczyną wzrostu przemocy w rodzinach i zburzenia poczucia bezpieczeństwa u osób doświadczających tej przemocy.

Dlatego tak ważne jest objęcie szczególnym wsparciem rodzin doświadczających i zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej.

W gminie Międzyzdroje osoby doświadczające przemocy, osoby chcące pomóc rodzinom, w których ten problem występuje, powinny  skontaktować się z następującymi osobami:

 1. Iwoną Skórkowską – przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Międzyzdrojach, specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w godzinach od 8.00 do 15.30 od poniedziałku do piątku na numer telefonu 913280311 lub 913281053;

adres emailowy: iskorkowska@ops.miedzyzdroje.pl

 1. Anetą Całus – terapeutą uzależnień, specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie pod numerem telefonu 501788894 (w godzinach 8.00-13.00)
 2. Ewa Horbań – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzyzdrojach telefon 913281919 we wtorek w godzinach 8.00-10.00 i w czwartek w godzinach 13.00-15.00.

Mogą skorzystać także z:

pomocy psychologicznej:

 1. Aneta Całus - terapeuta uzależnień, specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, pod numerem telefonu 501788894 (w godzinach 8.00-13.00)
 2. Ewa Aksman-  pedagog, specjalista pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej; numer telefonu 913280311 lub 913281053; 509 572 167 adres emailowy: eaksman@ops.miedzyzdroje.pl
 3. Małgorzata Musialska -  pedagog, specjalista pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej; numer telefonu 913281053; 509272868 adres emailowy: mmusialska@ops.miedzyzdroje.pl
 4. Marta Czupryńska – psycholog, psychoterapia systemowa, indywidualna i rodzinna; tel. 604 914 091 marta.czuprynska@opoczta.pl
 5. Aleksandra Kruczek – psycholog, studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie; tel. 724 127 606 aleksandra.kruczekc@wp.pl

pomocy pedagogicznej:

 1. Ewa Horbań – pedagog rodzinny: telefon 913281919 poniedziałek i piątek godzina 8.00-10.00, środa godzina 13.00 – 15.00

 

 

pomocy w formie schronienia, zabezpieczenia innych podstawowych potrzeb, lub ustalenia terminu porady prawnej

 1. Pracownicy socjalni – Ośrodek Pomocy Społecznej telefon 913280311 lub 913281053 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30; email: opsmiedzyzdroje@poczta.onet.pl lub ops@ops.miedzyzdroje.pl

Uwaga!

W przypadku podejrzenia eskalacji przemocy w rodzinie i zagrożenia zdrowia i życia osób jej doświadczających należy niezwłocznie zawiadomić policję pod numerem 112, 997.

 

W okresie epidemii COVID 19 procedura „Niebieskich Kart” w stosunku do rodzin dotkniętych przemocą nadal jest wszczynana i realizowana.

Do jej realizacji na terenie gminy Międzyzdroje zaangażowane są następujące służby i instytucje:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ks. Pomorskich 8, 72-500 Międzyzdroje tel. /91/3280311; /91/3281053
 2. Komisariat Policji ul. Kopernika 2 72-500 Międzyzdroje tel. /47/7834635
 3. Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Leśna 17 72-500 Międzyzdroje tel./91/3280611
 4. Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Jodłowa 3 72-500 Wapnica tel./91/3232 4106
 5. Przedszkole Miejskie nr 1 Międzyzdroje ul. Myśliwska 13 72-500 Międzyzdroje tel. /91/3280362
 6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzyzdrojach ul. Ks. Pomorskich 8 72-500 Międzyzdroje tel./91/3281053
 7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Partner Med.”  ul. Gryfa Pomorskiego 23-25 72-500 Międzyzdroje tel. /91/3280179
 8. Poradnia Terapii Uzależnień w Międzyzdrojach ul. Ks. Pomorskich 8, 72-500 Międzyzdroje tel. /91/3278368

Pamiętajmy !

PRZEMOC W RODZINIE JEST PRZESTĘPSTWEM. PRAWO ZABRANIA STOSOWANIA PRZEMOCY I KRZYWDZENIA SWOICH BLISKICH !! Tylko i wyłącznie osoba, która stosuje przemoc jest odpowiedzialna za swoje zachowanie. Nic nie usprawiedliwia stosowania przemocy!

 

NIE ZGADZAJMY SIĘ NA PRZEMOC – REAGUJMY, NIE ZOSTAWIAJMY BEZ POMOCY TYCH, KTÓRZY W CZASIE EPIDEMII COVID 19, MOGĄ TEJ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBOWAĆ.

Apeluje także do osób doświadczających przemocy, nie pozwólcie się dalej krzywdzić – ZADZWOŃCIE….

 

 

 • BIP
 • Urząd Miasta Międzyzdroje
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Policja Powiat Kamieński
 • Powiat Kamieński
 • Biblioteka Międzyzdroje